Bóbita Integrált Tagóvoda

Bóbita Integrált Tagóvoda

#58677
Partner: 2013 Május 25.
Cím: Békés, Ótemető u. 2
Telefonszám: 66/411 401

ovodak.bekesvaros.hu

2014. szeptemberén vettük birtokba új óvodánkat, melyet a város Önkormányzata egy pályázat útján épített számunkra. Az épület gondosan tervezett, gyönyörű, tágas a legújabb elvárásoknak megfelel.

Öt csoportban látjuk el, több mint 100 gyermek nevelését. A csoportszobák kényelmesek, színesek, mindegyikben galéria segíti a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Óvodánkban minden felmerülő igény számára külön helyiség található: szülői fogadó, orvosi és elkülönítő szoba, szertárak, fejlesztő szobák. Nevelési időn kívüli foglalkozásainkon lehetőségük van a gyerekeknek vízhez szoktatásra, lovaglásra, hittan oktatásra, néptánc oktatásra, drámapedagógiai foglalkozásra, kézilabda sportfoglalkozásra és a hamarosan bevezetésre kerülő kézműves foglalkozásra.

Alapító Okiratunk szerint ellátjuk a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartászavaros gyermekek nevelését, melyet az óvónők mellett, magasan képzett szakembereink látnak el. Ehhez tárgyi felszereltségünk (speciális fejlesztő eszközök) és hatalmas tornatermünk valamint mozgásfejlesztő szobánk áll rendelkezésünkre.

Óvodánk büszkesége a közel 200m2-es aulánk, mely rendezvények megtartásának lehetősége mellett, játszóházként funkcionál a gyermekek nagy örömére.

Udvarunk nagyméretű, jól felszerelt, tele a legújabb udvari játékokkal, biztonságos gumitéglákkal.

Alapítványunk támogatásával rendszeresen bővítjük eszközeink, játékaink tárát.

Óvodánk épületének legfontosabb eleme a gyermekek igényeinek kielégítése, biztonságos környezet kialakítása. Nevelőtestületünk tagjai szellemiségükkel, gyermekszeretetükkel, elhivatottságukkal biztosítják mindezt.