Elfogadta az óvodák tájékoztatóit a képviselő-testület


Augusztus 31-én tartott ülésén megtárgyalta Békés város képviselő-testülete a városban működő óvodák és bölcsődék 2022/2023. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatókat.

A tájékoztatók vitájában Deákné Domonkos Julianna tanácsnok elmondta: a bizottság megtárgyalta a tájékoztatókat, és elfogadta azokat. Óvodáink életében számos változás történt 2022. szeptember 1. napjával városunkban. A Csabai úti óvoda feladatellátási helyet megszüntette a fenntartó, a dr. Illyés intézmény óvodája egy új csoportszobával bővült. Tavaly ősszel elkészült a református óvoda új épülete, a Reményhír Intézmény pedig átvette a Hunyadi téri óvodát. Kiemelt szerep jutott az energiatakarékos működésnek. Az óvodák és bölcsődék esetében maximális telítettség, több helyen várólista van. A kollegák felkészült és innovatív munkatársak, akik felelősségteljesen, a szülők megelégedésére végzik a munkájukat. Folyamatosan képzik magukat és a minősítések is sikeresek voltak. A szakmai fejlődés kiemelt feladat, számtalan képzésen vettek részt. A vizsgálatok hiányosságokat egyik óvodában sem tártak fel. Az anyagból képet kaphattunk a fejlesztésekről, és a korszerűsítésre további javaslatok születtek. Az SNI-s, BTMN-s gyerekek fejlesztését kiváló szakemberek végzik. A kistérségi óvoda fontos szerepet szán a partnerek elégedettségének a kérdőív kiértékelése után.

Mucsi András, a Humán és Szociális Bizottság elnöke köszönetet mondott Deákné Domonkos Juliannának, aki oktatási és kulturális tanácsnokként összefogja a városi köznevelési intézmények és a városi önkormányzat munkáját. Örömteli, hogy jó az önkormányzat kapcsolata minden köznevelési intézményt fenntartó szervezettel, mindenhova hívnak bennünket. A képviselő, aki a vármegyei önkormányzatban is dolgozik, emlékeztetett arra, hogy a vármegye is segíti a helyi óvodák programjait, a mecénási alapból több városi óvoda is kapott támogatást ebben az évben is.  A városi kulturális életünkben az óvónői kórus fontos szereplő, de az óvodák, bölcsődék ott vannak a Madzagfalvi Napokon és a Kolbász vigalmon is ott vannak.

A városban a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működik négy tagóvoda és két bölcsőde. A tavalyi nevelési évben Baky utcára 136, a Bóbitába (Ótemető utca) 112, a Korona utcára 49, a Teleky utcára 63 fő járt. A feltöltöttség 99%-os. A Földvár Bölcsődébe 93, a Gólyafészek Bölcsődébe 47 kisgyermeket gondoztak. Ez összesen 140 gyermeket jelent. A Szegedi Kis István Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézményegysége (94 fő) tavaly ősszel költözött az új Körös-parti épületbe. A Dr. Illyés Sándor Intézménynek is van óvodai intézményegysége (34 kisgyermekkel), a Reményhír Intézményhez pedig a Hunyadi téri (33 fő) és az Epreskerti Óvoda (67 fő) tartozik. Speciális helyzete miatt a Dr. Illyés Intézmény óvodájába 10 békési és 24 vidéki gyermek jár. Békésen az óvónők a közneveléshez tartoznak, a bölcsődékben dolgozók viszont a szociális szféra szakemberei.

Kép: Központi óvoda, Békés 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!