| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

MPE OCM Segítő Szolgálat


Születésnapi köszöntések Békésen 2019.12.12 12:23
10 éves az MPE OCM Segítő Szolgálat 2019.12.07 15:37
Partner: 2019-03-20
Cím: Békés, Petőfi S. u. 56.
Facebook: www.remenyhir.hu


Segítő Szolgálat által biztosított szociális alapszolgáltatások Békés Városában A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nyújt segítséget a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Email: segito@remenyhir.hu

A Segítő Szolgálat működése a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokkal értéket teremt az ellátási területén az ellátást igénylők, a helyi társadalom, a közösség részére. A felmerülő igények eredményeképpen jött létre és működnek szociális szolgáltatásaink az országban 16 telephelyen.

Békés városában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § szerinti szociális étkeztetés és a 63. § szerinti házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat biztosítjuk.

A Segítő Szolgálat működése megfelel a hatályos jogszabályoknak, továbbá a szociális szolgáltatói nyilvántartás, mint közhiteles hatósági nyilvántartás adatainak. A törvényességi feltételek biztosítottak, az intézményi és a szakmai ellátáshoz kapcsolódó dokumentumok a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő.

Facebook...