Tervezz logót az 50. évfordulóra!


Békés Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók, illetve alkotóközösségek számára a „Békés50” jubileumi eseménysorozat logójának megtervezésére. A pályázat célja az egységes, tematikához illeszkedő, korszerű arculat kidolgozása. A nyertes pályamű tulajdonosa pályadíjban részesül.

Pályázók köre: magánszemély, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó. A logó pályázaton Békésen, vagy a Békéssel szomszédos települések (Békéscsaba, Bélmegyer, Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos,) lakosai, az ott oktatási intézménybe járó tanulók és hallgatók, valamint ezen településeken működő, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt kortól függetlenül. Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet. Csoportos pályázat esetében a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot az összes résztvevőnek ki kell töltenie és be kell küldenie.

A pályázati kiíró bemutatása:

Békés Város Önkormányzata 2022. augusztus 16-án szerkesztőbizottságot hívott életre, melynek célkitűzése, hogy Békés újbóli várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából a 2023-as év programjait, eseményeit a jubileumi rendezvények köré építse.

A Békés50 Szerkesztőbizottság első feladatát egy logókészítő pályázat kiírásában határozta meg. A „Békés50” embléma célja, hogy használata során a jeles évfordulót kísérő rendezvények arculatukban egy kulturális egységet alkotva, beépüljenek a köztudatba.

Pályázat beérkezési határideje: 2022. október 17., hétfő 16 óra

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró, a Békés50 Szerkesztőbizottság 2022. október 28-ig értékeli és bírálja el, a következő szempontok szerint:

 • A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
 • A védjegy sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,
 • Az ötlet eredetisége, frissessége.

A Békés50 Szerkesztőbizottság tagjai:

 • Kálmán Tibor, Békés Város Polgármestere
 • Csuta György, Békés Város Díszpolgára
 • Diószegi Eszter grafikusművész
 • Hégely László, Békés Város Díszpolgára
 • Horváth Hajnalka alkotóművész
 • Izsó Gábor, Békés Város Díszpolgára
 • Püski Sándor grafikusművész
 • Varga Sándor, Békés Város Díszpolgára
 • Dávidné Gyarmati Zsuzsanna népi iparművész, a népművészet ifjú mestere

A pályázat díjazása:

A díjnyertes pályázat nettó 50.000 Ft pályadíjat kap.

Elvárások a logó tekintetében:

 • A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát Békés50 megnevezéssel, színes, monokróm és inverz megjelenésben.
 • Nagyméretű felhasználás mellett kis méretben is egyértelmű azonosítást tegyen lehetővé.
 • Egyszerű, közérthető szimbólumok, vizuális elemek felhasználása javasolt.
 • A logó monokróm felületen való megjelenés alkalmazása mellett legyen alkalmas több színű - akár fotó - alapú felületen való megjelenítésre és különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, stb.
 • Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, markáns, megjegyezhető és könnyen azonosítható.
 • Olyan kreatív megoldásokra épüljön, melyek szakítanak a sablonos, szimbolikus ábrázolással mégis utalnak a békésiekre, akár az elmúlt 50 évre.

Nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek és/vagy a pályázó(k) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit.

 

Pályázati feltételek:

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszafizetni.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők: digitális formában elektronikusan beküldött (logó vektoros: EPS/ CDR/ AI/ PSD, png, jpg, pdf formátumban)

A benyújtás módja:
Elektronikusan a serfecz.david@bekesvaros.hu e-mail címre kell küldeni, az alábbiakat csatolni:

-        logó

-        pályázati adatlap

-        pályázati nyilatkozat

Eredményhirdetés: 2022. október 28.

A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró a Békés város honlapján, a www.bekesvaros.hu weboldalon, 2022. október 28-án 24 óráig teszi közzé.

Békés Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a közzététel előtt.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

Tájékoztatás és további információ:

Békés Város Önkormányzata, Titkárság
Tel: +36 66 411-011,
E-mail: serfecz.david@bekesvaros.hu


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!