Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Békésen


Békés Város Önkormányzata a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban pályázatot nyújtott be a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás keretében „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása III. ütem” címmel, mely pályázat az 582,5 millió Ft összköltségű beruházáshoz 571,5 millió Ft támogatást nyert el.

A fejlesztés a városi csapadékvíz kezelő rendszer megújítását célzó fejlesztési sorozat harmadik üteme, melynek célja, hogy a belterületre hulló csapadék rendezett elvezetése az ingatlanok és az infrastruktúra károsítása nélkül történhessen meg. A tervezett műszaki megoldások a víz helyben tartását is segítik az arra alkalmas területeken.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapelveit figyelembe véve a projekt célkitűzése a helyben keletkezett csapadék helyben tartása is. Ennek eszközei a szabályozott vízlevezetés, a szikkasztó rendszerű hálózat és a tározók is.

2022. júniusában vonultak az első munkagépek, a műszaki átadás-átvétel 2023. márciusban zárult.

 

Jelen, harmadik ütem keretén belül a város 4 területén valósultak meg csapadékcsatorna építések és felújítások:

1. rész: Jámbor utca, Kispince utca, Kürt utca, Nyíri utca, Tűzkút utca, Bocskai utca, Kasza utca, Új utca,

2. rész: Hídvégi utca, Bethlen utca, Damjanich utca, Posta utca, Mezey utca,

3. rész: Bólyai utca, Szamos utca, Hargita utca, Szabó Dezső utca, Tátra utca, Mátra utca, Szegedi Károly utca, Körösi Csoma Sándor utca, Vág utca, Telep utca, Asztalos utca

4. rész: Hunyadi utca, Csokonai utca, Toldi utca, Zrínyi utca, Kölcsey utca, Mikes Kelemen utca, Kinizsi utca, Gyöngy utca, Egyenes utca, Bercsényi utca, Kalászsor utca.

 

A projektben földmedrű és zárt csatornák is elkészültek, összesen 17 261 folyóméter hosszban, valamint 1051 db áteresz beépítése történt meg.

 

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása III. ütem

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050

Várható befejezés: 2023. április 30.

 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!