Megújul az iskola! Dolgozói fórum a Dr Hepp -ben


November 11-én dolgozói fórumot tartott Izsó Gábor polgármester a Dr Hepp Ferenc tagiskola dolgozóinak a tervezett felújításról - Király Gyula beszámolója a Mátrixon!

MEGÚJUL AZ ISKOLA

November11-én Izsó Gábor, városunk polgármestere és Gyebnár Péter, pályázati referens tartott tájékoztatót iskolánk dolgozóinak. Mint az néhány hónappal ezelőtt a helyi médiák tudósításaiban megjelent, Békés város önkormányzata pályázatot nyert Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagintézményében projektjével.

A DAOP-2007-4-2-1/2F kódszám alatt futó pályázat céljait és elképzeléseit tárták vendégeink az iskola dolgozói elé. Az általuk elmondottak lényegét osztjuk meg Önökkel.

Az 1981-ben átadott Dr. Hepp Ferenc Tagintézményben az épület karbantartása jelentős összegeket emészt fel, működtetése gazdaságtalan, állaga olyannyira leromlott, hogy mind külső, mind belső felújításokra, valamint az épület jellege miatt magas tetőre és fűtéskorszerűsítésre is szükség van. Az intézmény eszközellátottsága ugyan folyamatosan fejlődött az elmúlt években, azonban az oktatási módszerek változása, a technológiai fejlődés az igényeket állandóan újratermeli. A halmozottan hátrányos helyzetű, a roma gyermekek és sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedésével az ő esélyeiket növelő oktatási formák, módszerek bevezetése szükséges. A Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában a tanulók száma 601 fő, ebből HH (hátrányos helyzetű) száma 203 fő (33,7%), a HHH (halmozottan hátrányos helyzetű) száma 77 fő (12,8%). A SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek száma 28 fő (4,6%), akik integráltan, a többi gyermekkel együtt vesznek részt az oktatáson.

Az elmúlt 5 év beiskolázási igényeit és a népesség nyilvántartás adatait figyelembe véve Békésen további tanulói létszámcsökkenésre számíthatunk, azonban azzal, hogy Békés kistérségi körzetközpont lett, ezzel oktatási kötelezettségei kiterjedtek a térségi településekre is. Az integráció előrehaladtával már nem csupán a békési lakosság számára szükséges biztosítania a XXI. századi iskolának megfelelő körülményeket, a magas színvonalú oktatást, hanem a környező településeken élő iskoláskorú gyermekek számára is.

Összességében leszögezhető, hogy az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelménye mind a településfejlesztési politikában, mind pedig a közoktatásban fokozott figyelmet kap.

Az iskolafejlesztési projekt hosszú távú célja a közoktatási intézmények infrastrukturális és eszközfejlesztése által a 21. századi iskolája programnak megfelelően a minőségi oktatás biztosítása és a hozzáférés megteremtése, valamint az egészséges nevelési környezet kialakítása, mely Békés városát, illetve a környező településeket hozzásegíti az oktatás terén a régión belüli versenyképesség növeléséhez, a fiatal képzett munkaerő megtartásához. Emellett a projekt hozzájárul a helyi közoktatási szolgáltatások hatékony és racionális működésének kialakításához.

Cél, hogy a településen megfelelő színvonalú épületben, korszerű eszközellátottsággal rendelkező iskolák működjenek. A fejlesztés egyik része az épület felújítását, korszerűsítését, energiaracionalizálását foglalja magába. A másik rész a tárgyi berendezések, eszközök beszerzésére irányul.

    Projektkezdés: 2008. szeptember 1.

    Projektzárás: 2010. augusztus 23.

A projekt várható összköltsége: 549,5 millió forint

Békés város önkormányzatának önrésze 10 % (50 millió forint).

Mit tartalmaz az iskolafelújítás programja?

Az iskola épületének felújítása:

Külső nyílászárók cseréje, belső nyílászárók cseréje, magastető építése, külső hőszigetelés, burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtésrendszer felújítása, elektromos rendszer felújítása, számítógépes hálózat kiépítése, energiatakarékos izzók, berendezések beszerzése, festés, mázolás: az épület külső és belső festése.

Parkoló felújítása

A projekt részeként újraaszfaltozásra, illetve az aljzat cseréjére kerül sor, és az Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek akadálymentes létesítésére. Emellett itt kerül felújításra a tanulóknak és pedagógusoknak fenntartott kerékpártároló is.

Játszóudvar

EU konform megoldással, az udvarban játszó és pihenésre alkalmas felületek készülnek speciális játékokkal. Cél az udvar akadálymentes felújítása, balesetmentesítése és oktatási térként való bekapcsolása az oktatási folyamatba. A játékok beszerzésével az iskola hozzájárul a tanulók egészséges fejlődéséhez. Az udvar kertészeti felújítása hozzá járul az egészséges, természetbarát környezet létrehozásához.

Akadálymentesítés

A projekt során az épület komplex, teljes körű akadálymentesítése megvalósul: kialakításra kerül mozgássérült parkoló, rámpa, az összes mosdó, vizes blokk megközelíthetővé válik, a lépcsőkön mindkét oldalt korlát lesz, beépítésre kerül egy lift, amelynek köszönhetően minden szint elérhető lesz.

Eszközbeszerzés

Az iskola tantestületének célja, hogy tanulóbarát, egészséges környezetet teremtsen a diákoknak, hogy megvalósítsa a XXI. századi korszerű iskolát. Ennek érdekében beszerzéseik során kiemelt figyelmet szentelnek arra, hogy az iskolabútorok megfeleljenek az új tanítási- tanulási technikáknak, módszereknek (pl. csoportmunka, kooperatív oktatás stb.).

A projekt tartalmazza szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító helyiség, közösségi terem kialakítását, mellyel a szabadidő helyes eltöltéséhez kíván az iskola hozzájárulni.

Az eszközfejlesztéshez kapcsolódik a konyhai gépek korszerűsítése: mosogatógép beszerzése, valamint az ÁNTSZ által is előírt melegítőpult beüzemelése.

Az eszközök listájának összeállítása során a tantestület kiemelt figyelmet fordított arra, hogy mindez összhangban álljon a megvalósítani kívánt tartalmi fejlesztésekkel.

Innovatív elemek a projektben

A projekt során számos innovatív ötlet kerül megvalósításra mind a tartalmi, mind az infrastrukturális, mind pedig az eszközfejlesztés során. Cél, hogy az itt megvalósított projekt egyfajta mintaként szolgáljon a környező települések közintézményei, iskolái számára. A projekt során kiemelt figyelmet kap a környezetvédelmi megoldások alkalmazása (fűtéskorszerűsítés alternatív energiaforrás felhasználásával, esővízgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtés), az eszközök során legfőbb szempont a környezetbarát, természetes alapanyagokból készült bútorok beszerzése, melyek többfunkciósak, praktikusak.
Tartalmi fejlesztés során kiemelkedő hangsúlyt kap a pedagógusok szakmai továbbképzése annak érdekében, hogy a gyermekek versenyképes tudást szerezhessenek, valamint cél a gyermekek partnerként kezelése. Mindemellett a projekt hozzájárul az iskola, a szülők, a diákok, és a különböző civil szervezetek együttműködésének elmélyítéséhez.

A projektnek köszönhetően a kompetencia-alapú oktatás pedagógiai feltételrendszerének, metodikai kultúra átalakulásának következményeként az iskola megteremti az élethosszig tartó tanulás motivációját, személyi és tárgyi feltételeit.

A tanulók esélyeinek növelése céljából előtérbe kerül az önálló tanulás fejlesztése, a szövegértő és kommunikációs képességfejlesztés, a matematikai logikai képességek javulása, az info-kommunikációs képességek formálása.

A Békési Kistérségi Iskola, valamint Tagiskolájának Pedagógia Programjában megfogalmazott nevelési elvek már a kompetenciaalapú oktatás irányába mutatnak, amely szerint a hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tevődik át.

A mozgásos tevékenységgel járó fejlesztést, illetve a beszédkészséggel kapcsolatos foglalkozásokat igénylő gyerekek száma évről évre nő. A projekt megvalósítása ezen kiemelt csoportok számára kiemelkedő jelentőséggel bír.

A megfelelő feltételek kialakításával, valamint a beszerzésre kerülő eszközök segítségével a fent említett problémákkal küzdő tanulók eredményesen zárkózhatnak fel társaikhoz és hasonló esélyekkel indulhatnak el a továbbtanulás útján.

Összeállította:
Király GyulaKövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!

Cimkék:


felújítás fórum