| E-mail: info@bekesmatrix.hu | Telefon: 06/20/935-16-83 | Facebook.com/bekesmatrix

Tisztújító közgyűlés a Mezőberényi polgárőröknélForrás: Virág István Esemény időpontja: 2019 Február 3. ( Vasárnap ) 15:00
Helyszín: Mezőberény
A Mezőberényi Polgárőr Egyesület 2019 február 3.-án tartotta tisztújító közgyűlésé.

A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, Jakusovszki Zoltán r. alezredes Mezőberény Rendőrőrs vezetője, Siklósi István Mezőberény város polgármestere.

Csipke Sándor elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. Felkérte Gyarmati Sándor-t, a BMPSZ elnökét a közgyűlés levezető elnökének, - mely kérést a nevezett elfogadta - és a tagság egyhangúan megszavazta.

Megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd elfogadták a napirendi pontokat. Elsőként az elnöki beszámoló következett, amit Csipke Sándor elnök terjesztett a közgyűlés elé. Részletesen beszámolt az egyesület 2018. évi munkájáról, elért eredményeiről. Elmondta, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is. Az egyesület az elmúlt évben több min 11.000 óra szolgálatot látott el közterületen a lakosság közbiztonság érzetének javítása érdekében Nagyon fontos feladat volt a rendezvények biztosítása, a tanév kezdetén, az iskolák környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. Kitért a 2019. évi feladatokra is. A pénzügyi beszámoló után a Közgyűlés elé lett terjesztve az Egyesület 2019. évi pénzügyi tervezete. A beszámolók és előterjesztések után a felügyelő bizottság megállapításai kerültek ismertetésre. A felügyelő bizottság jónak ítélte az egyesület munkáját, gazdálkodási tevékenységét és javasolta beszámolókat elfogadásra

Elsőként Jakusovszki Zoltán r. alezredes, Mezőberény Rendőrőrs vezetője, elismerően szólt az Egyesület tevékenységéről. Megköszönte a polgárőrök, önzetlen áldozatos munkáját, melyet 2018. évben végeztek. Nagyban hozzájárultak szolgálati óráikkal Mezőberény közbiztonságának javításához. Nagyon jónak ítélte a Polgárőrség tevékenységét, sok sikert kívánt a 2019 évi feladatok megoldásához.

Ezután Siklósi István polgármester kért szót. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel nagyban hozzájárultak a város lakosságának közbiztonság érzetének javításához. Örömét fejezte ki, hogy Mezőberény város területén egy jól szervezet közösség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a polgárőrök munkáját. Biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat támogatására. További tevékenységükhöz sok sikert kívánt.

Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke osztotta meg gondolatait. Megköszönte a vezetőségnek a 4 éves jó munkáját. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű gazdálkodás és az a kapcsolati rendszer, melyet a Mezőberényi Polgárőr Egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök 2018. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2019. évi feladatok megoldásához.

Egyhangú szavazással elfogadták a 2018. évi tevékenységi, - pénzügyi, - felügyelő bizottsági beszámolót, valamint a 2019. évi munka és pénzügyi tervezetet.

Ezt követően a tisztújítás, az új tisztségviselők megválasztása következett. A tagság egyhangú szavazással ismét bizalmat szavazott az eddigi elnöknek, így az elnöki pozíciót újra Csipke Sándor kapta meg. Egyhangú szavazással megválasztották az elnökhelyettest, gazdasági vezetőt és a Felügyelő Bizottság három tagját. Nagyné Szlaukó Melinda, Gál Nikolett, Bezzeg György, Hoffman Krisztina és Bíró Julianna polgárőrök személyébe

Csipke Sándor, az egyesület – régi, új - elnöke a megválasztottak nevében megköszönte a tagság bizalmát, valamint javasolta Lakatos Antal-t és Fejér Sándor-t az Egyesület tiszteletbeli tagjának megválasztani, melyet az egyesület tagsága egyhangú szavazással elfogadott.

Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke - a közgyűlés levezető elnöke - gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánt. A legjobban teljesítő polgárőröknek a munkájuk elismeréseként a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége Emlékérmét adta át. (Bokor Sándor, Csipke Gábor, Kovács András, Hegyesi Mihály)

Elismerések átadása után kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult a nap.
Notice: Undefined index: in /var/www/bekesmatrix.hu/cikk.php on line 979
Érdekelhet még...
Ezt már olvasta?