Felhívás a békési lakosokhoz!


Éppen 100 esztendővel ezelőtt, 1919. április 26-án a magyar népet a kommunizmus miatt megbüntetni akaró román királyi csapatok érkeztek Békés alá. Az előzetes fegyverszüneti megállapodás ellenére a vöröskatonák ágyúval kezdték el tüzelni őket, mire a románok a kászmánkerti, csatárkerti tanyákból összeszedték a férfiakat, és közülük tizenegyet a családtagok szeme láttára a Fehér-Körös mellett gépfegyverrek és szuronyokkal kivégeztek.

Az áldozatok nevei:

- Berta Imre 36 éves földmíves-napszámos

- Horvát András 20 éves földmíves-napszámos

- M. Molnár Gergely 21 éves földmíves-napszámos

- Hajdu Gábor 20 éves kisbirtokos

- Ilyés Sándor 45 éves földmíves-napszámos

- Kis Sándor 43 éves földmíves-napszámos

- Bottyán Imre 22 éves földmíves-napszámos

- Erdei Péter 42 éves kisbirtokos

- Kovács Imre 53 éves földmíves-napszámos

- Domokos István 50 éves földmíves-napszámos

- Józsa József 31 éves földmíves-napszámos

Egy személynek, Sebestyén Sándornak, aki súlyos sérüléseket szenvedett, sikerült megmenekülnie. Ezután a román megszállók ágyúzni kezdték a községet. Egy találat a Hajnal utca 12. szám alatti házban a 85 éves özvegy Fekete Gáborné született Csete Zsuzsánna halálát okozta. Így tehát tizenkettő a halálos áldozatok száma. A románok ezután közel egy éven át megszállva tartották a várost, jelentős anyagi károkat okozva.

A 100 évvel ezelőtti román vérengzés áldozataira emlékezve, a történelmi hátteret felelevenítve, Békés Város Önkormányzata a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ és a Jantyik Mátyás Múzeum közös szervezésében, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület közreműködésével emlékülést szervez, melyre az elhunytakra emlékezni kívánókat, a leszármazottakat is meghívják. Az emlékezés április 26-án, pénteken délután lesz a kulturális központban.

Akinek van eme helytörténeti eseményről fennmaradt tárgyi emléke, lejegyzett visszaemlékezése, kérik, hogy azt juttassa el a Békési Galériába (Széchenyi tér 4.) április 18-ig.


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!