Újabb sikeres projekt zárult a Szent Lázár Alapítványnál


Lezárult a Szent Lázár Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01346 kódszámú „Békés a segítő szakemberek városa” című pályázata, melynek célja a Békés városában jelenlévő szociális és egészségügyi szervezetek, illetve oktatási intézmények együttműködésének elősegítése volt, szakmaközi együttműködést elősegítő szervezetfejlesztő műhely és egy rekreációs nap megvalósításával.

A szakmai műhely három alkalommal került megrendezésre, ahol a résztvevők, szervezetfejlesztő szakember segítségével vezetett kérdések mentén közösen mérték fel a tevékenységük által érintett területek helyzetét, megfogalmazták a problémákat, az azok megoldását szolgáló célokat, és az ezt követően megfogalmazott jövőbeni terveket és ajánlásokat egy közös cselekvési tervben fogalmazták meg.

A projekt második szakaszában, július 1-én egy rekreációs, csapatépítő kirándulás valósult meg az Erdélyi szigethegységben, melynek szintén az volt a célja, hogy szorosabb együttműködés szülessen a szektor szakemberei között.

Mindemellett a projekt fontos célja volt Békés város ifjúságának megismertetése a segítő szakemberek munkájával, feladataival, hogy a szociális, a pedagógiai és egészségügyi pálya ismét visszanyerje vonzerejét, az ifjúság lássa és megértse ezeknek a szakmáknak a szépségét és értelmét. Ennek érdekében került megrendezésre a Madzagfalvi Napokon a Humánszakemberek bemutatkozása Békés városában című program, ahol a segítő szakmák és segítő szakemberek bemutatásával kívánt hozzájárulni az alapítvány a jövő nemzedék felvilágosult gondolkodásmódjának kialakulásához, a hiányszakmák szimpatikusabbá tételéhez. Az oktatás-nevelés-szociális és egészségügyi szektorból érkező szakemberek igyekeztek tartalmas, készségfejlesztő, vidám játékos tevékenységekkel bemutatni saját szakterületüket. Azon túl, hogy bemutatkoztak a célközönségnek, újabb szakmai együttműködések is születtek a nap folyamán.

 

A projekt 2022. október 31.-én zárult. A Szent Lázár Alapítvány igazgatója szerint a projekt elérte célját, sikerült szorosabb szakmai kapcsolatot kialakítani a szakemberek között, ami által erősödött a szociális háló Békés városában.

(X) Reklám


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!