Rend, fegyelem van Békés megyében


Forrás: Virág István Emlékoldal
Helyszin: Békés
Évet értékeltek a Békés megyei polgárőrök április 6-án. Békési város Polgármesteri Hivatalának zsúfolásig megtelt dísztermében megtartott eseményen kiderült, a polgárőrök kiemelkedően jól dolgoztak 2018-ban, és ezzel nagyban hozzájárultak az ország kiegyensúlyozott közbiztonságához.

Közgyűlésen a küldöttek mellett jelen voltak az Országos Polgárőr Szövetség és az együttműködő szervek képviselői is.

Egy perces néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt polgárőrökre, valamint Kiss István polgárőrre, a Bucsa Polgárőr Egyesület elnökére.( Temetése 2019.április 13.-án 11:00 órakor lesz Bucsán. )

Az ilyenkor szokásos kötelező közgyűlési protokoll letudását követően Gyarmati Sándor, megyei polgárőr elnök lépett a mikrofonhoz, s adott nagyon tartalmas összefoglalást a megye önkéntes bűnmegelőzőinek elmúlt évi tevékenységéről. Megtudhattuk: Ami az elmúlt évi munkát illeti, a 75 egyesület tagsága 599 744 szolgálati órával büszkélkedhet, amelynek több mint egyharmadát a külterületeken teljesítették. Békéscsabán megalakult az Ifjú Polgárőr Centrum, mely tagja lett a megyei szövetségnek. Dombegyházán megalakult polgárőrséggel közel 3000 fős lett a Békés Megyei polgárőrök száma. A kiváló a kapcsolat és az együttműködés a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel, NAV -val, a Postával, MLSZ megyei szövetségével és a Magyar Vörös keresztel. A megyei közgyűlés beszámoltatta a Polgárőrség megyei vezetését, s tevékenységüket nagyra értékelve, elismeréssel szóltak a polgárőrök áldozatkész munkájáról. Támogatásként 2 db robogót és egy laptopot adtak a Polgárőségnek. A megyei elnök röviden szólt gazdálkodásukról is, kiemelve: stabil a pénzügyi helyzetük, megtakarításaikból kerékpárokat és laptopokat vásároltak az egyesületeknek, melyet a mai napon az egyesületek ünnepélyes keretek közt átvehetnek. Vannak még hiányosságok az elszámolások során, főleg az adminisztrációval van probléma. Javasolta a polgárőr morál országos szinten való megerősítését, úgy, mint Békés megyében (itt nincs sem külső, sem belső bomlasztás), az egységet tartsuk szem előtt. 2018. évi programokat az Egyesületek végrehajtották, és ebben az évben is végre fogják hajtani.

Idei feladataikról szólva Gyarmati Sándor azt hangsúlyozta: folytatni kell a megkezdett munkát, vonzóbbá kell tenni a Polgárőrséget a fiatalok számára. Előtérbe kell állítani a polgárőrök oktatását, a bűnmegelőzési tevékenység és a külterületi járőrszolgálat folytatását. Közös rendőr-polgárőr szolgálati órák megduplázása, s tenni kell a közlekedésbiztonság javításáért a megyében. Kiemelten kell kezelni a Nagyvárosi Bűnmegelőzést - és kiszélesíteni kell a SZEM mozgalmat. – Az egység megteremtése és megtartása a célunk – fejezte be beszámolóját a megyei elnök.

- Meggyőződésem, hogy a Polgárőr egyesületek vezetői tudják, hogy miért vállalták ezt az önkéntes szolgálatot – kezdte hozzászólását dr. Túrós András OPSZ elnöke Beszélt a Polgárőrségen belüli problémákról. Óriási gondok vannak az adminisztráció területén, mely megoldására van már egy-két példa. Cégautó adó egy moráliskérdés. Az informatikai fejlesztést tudomásul kell venni, hiszen a világ fejlődik és változik. A mai közgyűléssel kapcsolatban elmondta: Személyesen szeretném köszönetemet, elismerésemet átadni a Békés megyei polgárőröknek azért a tevékenységért, amit az elmúlt években végeztek. Pár gondolattal kiegészítette elismerő szavait: Rend, fegyelem van a megyében, ez példaértékű országos szinten is. 70-80 fővel nőtt a polgárőrök létszáma a megyében. A közterületi szolgálati órák száma igen jelentősen emelkedett. 3 megye van ahol a polgárőrök 2018. évben 200 óra körüli szolgálati órát teljesítettek, az egyik Békés megye. (144 óra az országos átlag) 2018-ban sem volt alternatívája a Polgárőrségnek. Polgárőrség nélkül Magyarországon nincs bűnmegelőzés, a polgárőrök mindenütt hozzájárulnak az ország kiegyensúlyozott közbiztonságához.

- Azt kívánom, hogy soha rosszabb éve ne legyen a Békés Megyei Polgárőröknek, mint 2018.-ban volt és bízzatok abban, hogy Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a Polgárőrséget – fejezte be gondolatait dr. Túrós András.

dr.Kovács Tamás a Békés Megyei NAV igazgatója hozzászólásában megköszönte a polgárőrök 2018. évben végzett tevékenységét. Felajánlotta a segítséget, hogy az adózás rendjéről oktatást tartanak a polgárőr egyesületek vezetőinek

- Azt a munkát, amit Önök végeznek, csak akkor lehet végezni, ha rend és fegyelem van – kezdte felszólalását dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány. A megyében nem történik semmi a Polgárőség nélkül. Biztos vagyok benne, hogy ez a megbecsülés jel. Pár számadattal ismertette a rendőrség-polgárőrség együttműködése alapján elért eredményeket. Békés megye továbbra is az egyik legbiztonságosabb megye Magyarországon, ebben a Békés megyei polgárőrök munkája is benne van, amiért köszönet és hála jár.

- Megköszönöm a 2018. évi munkájukat. Gratulálok az elért eredményekhez, köszönöm az áldozatos önkéntes vállalásaikat, szeretném biztosítani továbbra is Önöket a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról. – fejezte be hozzászólását a megyei főkapitány.

Kiss András tű.ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Tóth Márton az MLSZ Békés megyei igazgatóság koordinátora köszönetét fejezte ki valamennyi polgárőrnek az együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenységért.

- Nagyon fontos a biztonság, s ebben a hivatásos állomány mellett a Polgárőrség tevékenysége is mérvadó! - hangoztatta Várfi András, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke, aki a megyei közgyűlés, és a maga nevében is megköszönte azt az áldozatos munkát, amit a biztonság megteremtése érdekében tettek és tesznek a polgárőrök.

Egyhangú szavazattal elfogadták az elnöki,- pénzügyi,- felügyelő- és ellenőrző bizottsági és a jogi- és etikai bizottsági beszámolókat.

Végül elismerések átadására került sor. dr. Túrós Andrástól, dr. Polyák Zsolttól és Gyarmati Sándortól vehette át a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát Herczeg János, a Kétsoprony Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület elnöke, e kitüntetés Ezüst és Bronz fokozatát egy-egy polgárőr kapta meg. Több polgárőr kapott elismerést, ajándékcsomagot.

65. születésnapja alkalmából dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, megyei főkapitány Emléktárgyat és rendőrségi Emlékplakettet, dr. Túrós András az OPSZ elnökség nevében Emléktárgyat adott át Gyarmati Sándor úrnak, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnökének.

Tételek: 221 - 223 / 223 (12 oldal)

Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!