Balogh Mátyásra emlékeztek


Március 10-én, a vasárnapi istentiszteleten, majd utána, Balogh Mátyás egykori lakhelye, a parókia előtt emlékeztek meg a reformátusok a börtönben elpusztított lelkészükről.

A nagyböjt negyedik vasárnapján tartott istentiszteleten Molnár Máté, a református egyházközség vezető lelkésze a Miatyánk imádság alapján tartott igehirdetése keretében emlékezett meg az 1953. március 13-án letartóztatott lelkészről, Balogh Mátyásról. Jó kedélyű és kedves ember volt, aki építette Isten országát, valamint hirdette az evangéliumot, de a világban eközben egy másik országot építettek, amelynek ő az útjában állt – fogalmazott a lelkipásztor, utalva a kommunista diktatúra kiépítésére, amely egyházellenes volt. Balogh nem hajolt meg előttük, így „A klerikális reakció” egyik fő emberének számított. Letartóztatása után Gyulán, majd Vácott raboskodott, de az ítélethirdetést nem élhette meg, mert a börtönben elhunyt. Jeltelen tömegsírban temették el.

Az istentiszteletet követően az egyházközség, valamint a mártír lelkész nevét viselő békési szociális otthon képviselői megkoszorúzták azt az emléktáblát, amely a Teleky utcai 1. szám alatt parókia falán van. Innen hurcolták el a hatóság emberei Balogh Mátyást, akinek az volt a „bűne”, hogy Sztálin halála után politikai megjegyzést tett szűk, egyházi körben. Természetesen ez csak az ürügy volt a végső leszámolásra. Az információ onnan, belső körből jutott ki.

Mucsi András 


Kövesd a BékésMátrixot a Facebook-on a legfrissebb békési információkért!