Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

#52605
Partner: 2011 Április 3.
Cím: Békés, Petőfi u. 4
Telefonszám: 66 411 680


Igazgató: Béres Istvánné

 

Általános igazgató helyettes: Zseák Lászlóné

 

Óvodai intézményegység vezető: Urbancsekné Sebestyén Marianna

 

1. Újvárosi Tagóvoda vezető: Lipcseiné Jakucs Anikó

 

2. Hunyadi téri Tagóvoda vezető: Szalkai Sándorné (megbízott)

 

3. Korona utcai Tagóvoda vezető: Dr. Farkas Istvánné

 

4. Fürkész Központi Óvoda vezető: Bagolyné Szűcs Andrea 


5. Bóbita Integrált Tagóvoda vezető: Urbancsekné Sebestyén Marianna

 

6. Teleky utcai Tagóvoda vezető: Liptákné Öreg Anikó

 

7. Tarhosi Tagóvoda vezető: Kürti Sándorné

 

Bölcsődei intézményegység:

 

Intézményegység vezető: Zseák Lászlóné

 

1. Földvár Bölcsőde vezető: Csökmeiné Kulcsár Márta

 

2. Gólyafészek Bölcsőde vezető: Zseák Lászlóné

 

Intézményünk jelenleg hét tagóvodából és két bölcsődéből álló szervezet, melynek a 6 békési tagóvoda és 2 bölcsőde mellett a Tarhosi Tagóvoda is tagja.

Fenntartónk a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás mely, óvodafenntartásra jött létre két település Békés és Tarhos részvételével.

Logónk a kilencszínű csokorba kötött léggömb óvodáink és bölcsődéink sajátos, egyéni arculatát jelképezi, mely mégis egységet alkot, összetartozást mutat.

Nevelésfilozófiánk, alapelveink azonosak.

Mindannyian a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését hangsúlyozzuk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.

Célunk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésben.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a gyerekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, esetenként hátrány csökkentését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását - a családi nevelést kiegészítve, azzal együttműködve.

Nevelési céljaink megvalósulásakor a gyerekek képessé válnak kifejezni gondolataikat, önállóan tevékenykednek, megtanulnak eligazodni környezetükben, együttműködnek, és pozitív magatartási formákat sajátítanak el.

Mindehhez sokszínű tevékenységeket, eszközöket, megfelelő életfeltételeket biztosítunk, amely óvodapedagógusi elhivatottsággal párosul.

Abból indulunk ki, hogy a gyermek alapvető tevékenysége a játék és erre építve valósítjuk meg feladatainkat, a mozgásigény kielégítését, a külső világ tevékeny megismerését, kommunikációs készség alakítását.

Építünk a gyermeki kíváncsiságra, a mesére, a művészi élmény-nyújtására, a cigány kultúra ápolására.

 

Intézményi szintű kiemelt eredményeink:

KINCSES KULTÚRÓVODA 2017

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE Két alkalommal: 2017 és 2020

Térségi szintű AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT