Békési Német Önkormányzat

Békési Német Önkormányzat

#58674
Partner: 2013 Május 25.
Cím: Békés,
Telefonszám:


A rendszerváltás után az országban élő kisebbségek-ma nemzetiségiek önrendelkezési jogot kaptak 2002-ben. Városunkban ebben az évben alakult meg az első önkormányzat négy választott képviselővel. Jelenleg három képviselő dolgozik, kapcsolódva a városi képviselő testülethez. Munkatervünk vezérfonala az országos, megyei német nemzetiségi és helyi települési irányelvek, elképzelések.

Célunk: összefogni, közösségbe szervezni azokat a magyar állampolgárokat, akik felvállalták őseiket-származásukat, gyökereiket (német – sváb , szász ). Vállalva érdekeik képviseletét, támogatjuk a német nyelvet oktató iskolákat és az óvodát.

Működésünk során keressük a németségre jellemző hagyományokat, ápoljuk a nyelvet, kirándulásaink során felkeressük a német hagyományokat őrző településeket.(Hajós, Györköny)

Fontos feladatnak tartjuk a helyi közéletbe való bekapcsolódást, az együttműködést a városban működő nemzetiségi közösségekkel (roma, román, szlovák). A megyében élő német nemzetiségi közösségekkel igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, rendezvényeiken képviseltetni magunkat (koszorúzások, megemlékezések, bálok).

Kulturális rendezvényeken szívesen veszünk részt (Hajós-Orbán napi rendezvény, vagy városunkban az évente megrendezésre kerülő Madzagfalvi napok, valamint a BÉTA-ZEN zenei programjai).

Legfőbb feladatunk a városban élő,magát német nemzetiséginek vallók összefogása, érdekképviselete, a német nyelv ápolása, hagyományok őrzése, ápolása.

Közösségformálás, értékteremtés szempontjából a német gasztronómia szokásos ízeit közös sütések, főzések alkalmával örökítjük leszármazottaink részére ( tungi,smarni).Városunkban megrendezzük minden évben az OktóberFeszt zenés,tréfás eseményét,melyen már két alkalommal sikerült sváb zenét szolgáltatni a résztvevők örömére.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi egyházi szervezetekkel. Minden városi Intézménnyel együttműködési megállapodást kötöttünk( Könyvtár, múzeum, énekkar, művelődési központ, iskolák). A helyi civil szervezetekkel nagyon jó a kapcsolatunk (Nefelejcs Hagyományőrző, Városvédő és Szépítő Egyesület).

A városi eseményekbe: Madzagfalvi napokon" ízek utcájában", Adventkor a szeretetvendégségbe és a Szent-György napi, Márton napi eseményekbe bekapcsolódunk.

A megyei német nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programokat, koszorúzásokat, bálokat, kiállításokat figyelemmel kísérjük és a legtöbb eseményen igyekszünk részt venni (Orosháza, Gyoma sváb bálján, Elek "Böjt közepe" ünnepén, Almáskamarás emlékfal avatásán)