info@bekesmatrix.hu +36 (20) 9 351 683 bekesmatrix
Hunyadi téri Tagóvoda

Hunyadi téri Tagóvoda

#64963
Partner: 2014 Január 10.
Cím: Békés, Hunyadi tér 1
Telefonszám:

ovodak.bekesvaros.hu

Óvodánk a város peremén helyezkedik el, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde egyik tagintézménye.

Óvodánk 50 gyermek befogadására alkalmas. Jelenleg 2 (vegyes) csoportba járnak a környékbeli gyermekek. A két csoportban négy szakképzett óvodapedagógus neveli a gyermekeket. A pedagógiai munkát szakképzett dajkák segítik.

A harmadik csoportszobát tornateremmé alakítottuk át. A mozgáshoz, mozgásos játékokhoz szükséges eszközök tárát folyamatosan bővítjük. Ez a helység ad helyet még a fejlesztő foglalkozásoknak is.

Tágas udvarunk nyugodt, csendes, a város zajától távol, tiszta levegőn nyújt nagy mozgási lehetőséget gyermekeink számára. A mindennapi szabad mozgás és a néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenység nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek, s jól szolgálja a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését.

Mivel csak két csoport van, így nálunk nem valósítható meg a"tiszta csoport" kialakítása. Pedagógiai nevelő munkánk során figyelembe vesszük a Nemzeti, Etnikai Kisebbség óvodai nevelésének irányelveit, hiszen intézményünkben a roma származású gyermekek száma évről évre emelkedik. Nevelésünk alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A szabályokkal való azonosulás elősegíti a csoportok közösségi formálódását. A gyermekek felé nyitottak vagyunk, segítjük a barátságok kialakulását, az átélt közös élmények megvalósulását. Segíteni szeretnénk őket a szociális beilleszkedés során, hogy az óvoda biztonságot nyújtó, érzelmi kötődést jelentsen számukra. Igyekszünk a kimagasló képességű gyermekek tehetségét ápolni, tovább fejleszteni. Nevelési programunk lehetővé teszi, hogy már a korai gyermekkorban megízleljék az egyes művészeti területeket (mese – vers, zenei nevelés, vizuális nevelés) és az óvodapedagógus által kínált játékos tevékenységek során minél szorosabban kötődjenek ezen művészeti ágakhoz.

A gyermekek eredményes nevelése, fejlesztése érdekében igyekszünk minél jobb kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. Óvodánk nyitott, lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe. Az óvodapedagógusok, a fejlesztőpedagógus és a logopédus együttműködő munkája eredményeként, arra törekszünk, hogy minden kisgyermek egyéni fejlettségi szintjéhez képest, saját ütemében fejlődve, zökkenőmentesen érje el az iskolaérettség kritériumait. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szülők ráéreztek az óvodában folyó nevelés, foglalkozás otthoni folytatásának fontosságára.

Gyermekeinket a szűkebb és tágabb környezetünk tiszteletére, szeretetére, megóvására neveljük a hétköznapokban és a "jeles napokon" egyaránt. Ilyen ünnep a "Madarak és Fák" Napja, amit a város nagycsoportos óvodásainak szoktunk megrendezni. Ezen a napon játékos feladatok, "fejtörők", akadályverseny során bővíthetik ismereteiket, adhatnak számot tudásukról a gyermekek, s megtapasztalhatják, hogy milyen jó érzés együtt játszani a szabadban, szép környezetben, a madárcsicsergéstől hangos jó levegőn.